Thực phẩm chức năng dạng lọ nhựa

THÀNH PHẦN:
Hoàng kỳ………………………..425mg
Bạch thược………………………405mg
Trần bì……………………………405mg
Quế nhục…………………………405mg
Bạch truật……………………….405mg
Cam thảo………………………..405mg
Ngũ vị tử…………………………270mg
Thục địa………………………….270mg
Bạch linh…………………………270mg
Đương quy………………………270mg
Viễn chí………………………….200mg
Thymomodulinv…………………30mg
Đông trùng hạ thảo…………….10mg

0982629111